Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Dobrodošli na sajt Pulsacija života!

Ovde možete saznati o psihoterapijskim i drugim metodama koje primenjujem u radu sa ljudima. Verujem da ćete naći korisne sadržaje, posebno ako ste pristalica holističkog pristupa u rešavanju emocionalnih i psiholoških problema. To znači da je podjednako značajno uvažiti psihološki, telesni i duhovni aspekt ljudskog bića. Ili ako ste radoznali, otvoreni za iskustvo i istraživanje svog bogatog unutrašnjeg sveta. Ako ste spremni da prihvatite sebe “i u dobru i u zlu”.

Moje psihološko i psihoterapijsko iskustvo, sada već više od 15 godina, oblikovalo se kroz rad sa svim uzrasnim grupama u različitim kontekstima rada psihologa i psihoterapeuta. Pomažući drugima da otkriju svoje potencijale, rastu, napreduju i otkrivaju svoju slobodu i životnost, ostvarujem svoj rast, razvijam svoje potencijale i pronalazim svoju slobodu. Verujem u razvoj i promenu, kao i to da čovek može puno da nauči iz svojih životnih nedaća. 

Postoje više pristupa koje primenjujem u svom radu:

  • individualne sesije (uživo ili online)
  • grupe za rast i razvoj (uživo)
  • Individualni ili grupni treninzi /obuke (uživo ili online)

Svako prema svojim sklonostima i trenutnim potrebama bira format koji mu u datom trenutku najviše odgovara. Ukoliko niste sigurni koji način rada bi vam najviše odgovarao, tokom uvodne sesije, možemo zajednički doneti odluku o načinu dalje saradnje.