Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Na nižim nivoima svesti nema rešenja, dok na višim nivoima svesti nema problema (Assagioli).

Aleksandra Milunović Petrović
mr Aleksandra Milunović Petrović  telesni psihoterapeut, psiholog

Radoznalost za ljudsku prirodu, za bogati unutrašnji svet ljudi, otvorenost za iskustvo, nova učenja i spremnost da podučavam druge, su bitne odrednice mog životnog puta. Kao i putovanja, uživanje u prirodi i odnos poštovanja prema njoj.

Na neki način, moj posao je učestvovanje i svedočenje čudesnim kretanjima i promenama ljudskog duha od njegovih niskih tačaka u kojima se doživljava patnja, nemoć i sumnja u sebe, ka visokim tačkama doživljaja sreće, zadovoljstva, ljubavi i pronalaženje izvora svoje moći.

I sve su to darovi života koje učimo da prepoznamo kao saveznike na putu stalnog rasta, transformacije starog ka novom ja koji je autentičniji. I izgleda da, kako se sve više razvijamo, postajemo spontaniji, jednostavniji i zahvalniji.

Verujem da je vreme u kome živimo vrlo uzbudljivo. Primetne su velike promene u svesti ljudi. Sve je više onih koji su spremni da zakorače na put lične transformacija težeći da usklade proživljeno pravo na individualnost i potrebu da se bude deo sveta. Savremene naučne istine potvrđuju stare ideje o značaju lične odgovornosti za ono što smo kreirali u životu, kao i izuzetnom značaju saosećajnog i prihvatajućeg odnosa prema sebi samima i prema onome što nas okružuje. U tome upravo vidim smisao svog života i rada.

I pored velikog broja škola kroz koje sam prošla, edukacija i treninga… učenja koji se trenutno odvija, klijenata sa kojima sam radila i radim, čini se da je istina o nama jednostavna – svi težimo zadovoljstvu i unutrašnjem miru. Harmoniji našeg srca i uma i harmoniji sa svetom.

Velika je čast zadobiti poverenje ljudi da budem podrška u njihovom iskoraku ka smislenom i haromničnom životu.

Formalno predstavljanje

Završila sam Filozofski fakultet u Beogradu, na odeljenju za psihologiju, a magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom sada, odeljenje za psihologiju, na studijskoj grupi za psihoterapiju.

Nakon završene škole za Telesnu psihoterapiju, TePsynthesis, kod prof. dr Klisić Ljiljane, stekla sam nacinalni i evropski sertifikat za telesnog psihoterapeuta.

Pohađala sam edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne terapije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kod gostujućeg predavača iz SAD prof. dr Kutlešić Vesna, sa superviziranom praksom u ustanovama socijalne zaštite za decu i mlade i vaspitno-popravnim domovima.

Završila sam trening i obuke za vođenje brojnih metoda i tehnika spiritualne tehologije, kod autora ovog sistema, Živorada Mihajlović Slavinskog (Bazični Peat, DP2, DP4, Duboki Peat, Ekskalibur, Unutrašnja magija reči, Metod 1, Aspektika, Metod prsta, Mali magijski metod, Kreaton…).

Stekla sam sertifikat za trenera spiritualne tehnologije i obučavam druge da profesionalno i odgovorno primenjuju ove moćne metode. Do sada sam držala veći broj obuka za procesore Dubokog Peat-a koji ovaj metod uspešno koriste za lični razvoj i profesionalni rad sa klijentima.

Pohađala sam veći broj obuka iz oblasti Mindfulnesa, između ostalog i program MBSR (Kabat-Zin), jedan od najviše proučavanog pristupa.

Psihološko profesionalno iskustvo sticala sam višegodišnjim radom u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, ustanovama socijalne zaštite i neuropsihijatrijskoj bolnici. Od 2004. bavim se psihoterapijom sa svim uzrastima, individualno i grupno. Od 2015. godine držim treninge za metode spiritualne tehnologije i trening kurseve koji objedinjuju različite pravce koje su se pokazali efikasnim za brzo rešavanju psiholoških problema.

Objavljivala sam više radova u domaćim i internacionalnim naučnim časopisima, držala radionice, tribine, predavanja na naučnim skupovima.

Autor sam serijalna telesno-psihoterapijskih radionica Telesna mudrost koji se održava od 2010. godine širom Srbije i koji je pohađao veliki broj učesnika.