Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Profesionalna filozofija

Moj pristup u psihoterapijskom radu izgrađen je na sintezi elemenata psihodinamske, humanističke i transpersonalne psihologije. Primena određenih principa kognitivno-bihejvioralne terapije obezbeđuje fokusiran, problem-orijentisan rad, kao i kontinuiranu evaluaciju napretka u procesu promene.
Svoj rad sa ljudima baziram na edukativnom i razvojnom modelu, duboko verujući u isceliteljsku moć osvešćenih i prihvaćenih ljudskih potencijala i resursa. Razvoj ljudske svesti jeste neobično, duboko nagrađujuće putovanje kroz nepriznate krajeve sopstvene ličnosti; obogaćenje unutrašnjeg života kroz suočavanje sa odbačenim emocijama i propratnim telesnim fenomenima, ali i sa potisnutim ličnim snagama i moćima.
U nastanku razvojnih i drugih konflikata pojedinca postoji sadejstvo psihičkih i telesnih elemenata, a njihov zajednički imenitelj, životna energija, stavlja se u službu loših životnih rešenja. Razrešenjem ovih konflikata kroz holistički pristup, telo – um integracija, životna energija počinje slobodno da pulsira telom i otvara nas za kvalitativno veće skokove u procesu promene i uopšte razvoja svesti.