Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Oklop u telesnoj psihoterapiji: blokiranje i kanalisanje životne energije


Daleko iza mode, socijalnih standarda lepote i privlačnosti tela, stoje bazični prirodni zakoni međusobne povezanosti misli, osećanja, verovanja, i izraza i stavova tela koji sve njih udomljuje. Naša tela udomljuju i naš duh i našu dušu.

 

Pojam oklop (oklopljavanje) je nastao u radu Vilhelma Rajha, koji se, po mnogim izvorima, smatra začetnikom psihoterapije orijentisane na telo ili telesne psihoterapije. U suštini, ovaj pojam nam objašnjava na koji način psiha i telo udruženo deluju tokom razvoja ličnosti. Njihova neraskidiva veza i isprepleteno delovanje zaduženo je, kako za nastanak psihičkih i emocionalnih problema, tako i za njihovo otklanjanje. Oklop je nastavio da proučava Rajhov učenik Čarls Keli, koji ga je preciznije objasnio uvodeći pojmove blokiranja i kanalisanja životne energije.

Ličnost čoveka (način na koji uobičajeno emotivno reaguje, obrasci i stilovi mišljenja, ponašanja, navike, itd.) odražava se i na njegovom telu (telesni stav, način na koji neko hoda, govori, karakteristični gestovi i mimika, tačke zdravstvene osetljivosti…). PSIHIČKI I TELESNI SVET SE JEDAN U DRUGOM OGLEDAJU.

Nastanak oklopa, blokiranja i kanalisanja životne energije (emocija)

Razvoj i odrastanje podrazumeva da puno učimo o sebi i svetu. Tokom tog procesa, učimo šta je dozvoljeno, a šta nije. Šta smemo, a šta ne smemo da radimo ili osećamo. Mnoga ponašanja, navike, želje, uverenja, itd. koje odrasla osoba ima, nastali su u ranom periodu kroz sukob između spontanih impulsa deteta i spoljašnjih zabrana (roditelja i drugih značajnih osoba iz okruženja deteta).

Ukoliko dete oseti talas energije koja “nosi” osećanje bola koje se izražava kroz plač, njegova reakcija može da prati taj impuls i ono zaplače. U tom slučaju, energija bola bi se ispraznila i dete kreće u nova iskustva. Druga moguća reakcija je da dete zaustavi talas energije bola (zato što izražavanje ove emocije, npr. nije sasvim prihvaćeno u detetovom okruženju). Ono će veliki energetski talas zaustaviti prekidima u disanju, manevrisaće mišićima tako što ih steže u pojedinim delovima tela. Dete iz situacije u situaciju ponavlja ove “korektivne” aktivnosti kojima se blokira izvorni energetski talas emocije. Kod malog deteta telesna “borba” je značajna i velika: gledajući sa strane, mi možemo i da opazimo pokrete kojima se izvodi blokiranje. Ovaj postupak “učenja” u ranom periodu uvek uključuje celo telo i krupne mišiće.

Sprečavanjem energije originalnog osećanja da slobodno protiče kroz telo, dete zapravo vrši blokiranje energetskog toka i kanališe ga. Energija emocije nije ispražnjena, već se postupkom kanalisanja priliv energije povećava u nekim delovima tela, dok su drugi delovi tela energetski ispražnjeni. Energija osećanja nije “izgubljena”, već ostaje “zarobljena” u telu, u mišićnim tenzijama. Disanje je takođe sastavni deo ovog procesa, tako da se narušava njegov prirodan tok.

Na ovaj način nastaje temelj našeg karaktera, ličnosti. U njenoj osnovi ugrađena su mnoga i ponavljajuća iskustva koja zahtevaju odbranu od originalnog osećanja i prihvatanje zahteva sredine. Proces blokiranja osećanja je odbrambene prirode – u smislu odbrane od originalnog osećanja koje dete doživljava. Energija tog osećanja nije ispražnjena već je prisutna u telo-psiha sistemu, ostaje “zarobljena” u hroničnim mišićnim tenzijama i psihološkim sistemima odbrane osobe.

Ovo je jednostavan prikaz procesa detetovog učenja koje emocije sme, a koje ne sme da izražava i postupka blokiranja, kanalisanja energetskog toka u telu i stvaranja oklopa. Kako odmiče proces učenja, razvoja, odrastanja, sve više je “energetskih” odbrana u telu i psihi. Sasvim je jasno da u procesu potiskivanja nužno učestvuje i telo. Pojam oklop označava “gotov proizvod”, karakter, ličnost koja je formirana na osnovu niza blokiranja i kanalisanja energije u ranom periodu života. Oklop, u skladu sa psiha-telo pristupom, istovremeno odnosi se na ličnost – zovemo ga karakterni oklop i odnosi se na telo – kada ga nazivamo mišićni ili muskulatorni oklop.

Nekoliko pojašnjenja:

– Proces potiskivanja, blokiranja emocija izvodi se u cilju zadobiljanja ljubavi, pažnje i prihvatanja značajnih osoba iz okruženja.

– Dete će potiskivati one osećajne kvalitete koje značajna odrasla osoba nije u stanju da kod sebe prihvati (kod nje je već obavljen proces potiskivanja, odnosno blokiranja energije određene emocije)

– Mehanizam potiskivanja, blokiranja i kanalisanja nije voljan, niti svestan proces.

– Oklop (karakterno-muskulatorni) suštinski je deo procesa razvoja i odrastanja u određenom društvenom okruženje (užem i širem). U njemu su utisnuta ljubavna, kao i ona druga – razočaravajuća i bolna životna iskustva.

– Samim tim, osoba nije svesna svoje “oklopljenosti”. Tokom procesa blokiranja određenih osećanja, gubi se svestan kontakt sa njima. Blokiranje određene emocije – ne znači da ga se osoba trajno rešila – već da ga je gurnula ispod površine svesnosti. Emocija, kao i energija koja je nosi, ostaje neispražnjena, zarobljena u telu i psihi. Kada bi voljno i svesno osoba želela da aktivira neku od zarobljenih osećanja, ona to više ne bi mogla.

– Uporedo sa procesom blokiranja emocija, razvijaju se i uverenja, stilovi razmišljanja, vrednosti, ciljevi… koji opravdavaju ceo emocionalno-energetski postupak.

– Oklop nas u suštini “čuva” od zabranjenih sopstvenih osećanja, kao i od spoljašnjeg sveta – otuda i simbolični naziv oklop  u smislu odbrambenog štita. On je dobro uspostavljen štit koji poput snažnog filtera propušta iz spoljašnje i unutrašnje sredine samo ono što je u skladu sa njegovom “filozofijom” života.

– Oklop se lako racionalizuje: “takav sam po prirodi”, “takav sam od kada znam za sebe”, “takva je moja sudbina”, “takva mi je genetika”…

Dete putem opisanog mehanizama izgrađuje svoj ličnost. Za razliku od drugih psihoterapija, telesna psihoterapija ličnost ne ograničava samo na “psihički”, metafizički deo, već nužno uključuje i telesne stavove. Upravo opisan pojam oklopa, blokiranja i kanalisanja životne energije (osećanja) jako dobro opisuje stalnu uzajamnu spregu koja postoji između tela i psihe.

Na koji način blokirate svoju životnu energiju i emocije koristeći psihološke i telesne mehanizme potiskivanja, saznajte tako što ćete se prijaviti na serijal radionica TELESNA MUDROST. Ovaj serijal već ima svoju prepoznatljivu tradiciju (2011) i mnogim ljudima je pomogao da osveste svoje blokade i aktiviraju svoje skrivene moći.

 

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.