Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Razgovor u tišini


Tematska iskustvena radionica1 Razgovor u tisini
Telesne psihoterapije

RAZGOVOR U TIŠINI
Ponedeljak, 03.08.2015. 18h-21h
Beograd

Svakodnevno razgovaramo i rečima iskazujemo misli, osećanja, želje. Razvoj modernih tehnologija, pored ogromnih prednosti, istovremeno nas uskraćuje za živi odnos licem u lice: onda kada razgovor uključuje i prevazilazi sve što je izrečeno. I naše direktne komunikacije umeju da budu površne, rutinske, bez stvarne povezanosti sa drugima.
Tematska radionica “Razgovor u tišini” je mesto istraživanja načina na koji uspostavljate ili izbegavate, pre svega, očni kontakt sa drugom osobom. Mesto gde se mogu osvetliti emotivni prostori i prošle odluke koje vas udaljavaju od predivne mogućnosti dubljeg povezivanja sa sobom i drugima. Mesto gde se može pronaći tišina koja mnogo priča, koja je puna značenja i smisla.
“Razgovor u tišini” je energetska razmena između živih pulsirajućih ljudskih bića sa svojim skrivenim i osvetljenim predelima; to je celovita, sržna komunikacija u kojoj se istina o nama i drugima teško može izbeći.
Kako se osećaš kada si u kontaktu sa drugom osobom? Da li ga prihvataš ili izbegavaš? Kako ga izbegavaš?
Mi možemo da naučimo da otvorenije posmatramo ljude, da opustimo svoje telo, dozvolimo da nam oči omekšaju i dopustimo da vidimo i budemo viđeni. Život postaje bogatiji kada osvojimo svoju prisutnost i otvorimo se za sva čuda koju povezanost može da donese.
Dođite da razgovaramo u tišini.

Voditelj: Aleksandra Milunović Petrović

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.