Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

“Smej se i ceo svet će se smejati sa tobom, plači i plakaćeš sam!”


Smej se i ceo svet će se smejati sa tobom, plači i plakaćeš sam!
Ella Wheeler Wilcox (Solitude)

Thoma_LonelinessRano u svom životu naučili smo da ćemo smehom privući druge ljude, dok ćemo ih plačem oterati od sebe. Ko se ne oduševi kada vidi osmeh bebe ili malog deteta? Onda im se unosimo u lice sve više, nastojeći da dobijemo još ove bezbrižne, nevine radosti. Kada počinje plač, krug oduševljenih je manji.
Tako je i u našem odraslom dobu. Kada smo radosni, pričamo viceve i zabavljamo druge, krug ljudi oko nas je veliki. Kada smo tužni, malo ko ostaje.
Zapravo, mnogima će biti teško da odreaguju na nečije suze, jer to uznemirava njihovu zakopanu tugu u dubljim slojevima ličnosti. Jer su svoj život organizovali oko izbegavanja bola i tuge. Ne prija im bilo kakav podsetnik na osećanja koja sami kod sebe ne mogu da prihvate.
Imati dobrog prijatelja u “kišnim” trenucima života, između ostalog, znači i imati prijatelja koji se ne plaši svoje tuge i svog bola.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.