Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Spiritualna tehnologija

Spiritualna tehnologija je naziv za veći broj metoda kojima se rešava konkretan emocionalan ili psihološki problem osobe. Njihova primena je dosta struktuisana, što znači da postoji jasna predvidiva procedura kroz koju osoba prolazi tokom rada na svom problemu. Do rešenja se, u većini slučajeva, dolazi dosta brzo i proces je oslobađajući.  Autor ovog sistema je psiholog Živorad Mihajlović Slavinski, moj trener i mentor.

Na početku  primene metoda potrebno je kratko uputiti osobu u proceduru rada na svom problemu i ohrabriti je da razvije stav otvorenosti i prihvatanja sadržaja koje joj se pojavljuju u telu ili umu. Najčešće, neprijatni sadržaji koje osoba doživi nisu tema za širu raspravu, već se osoba podstiče da neprijatnost doživi. Direktan doživljaj neprijatnog sadržaja smanjuje njegovu snagu i najsigurniji je put da se problem otkloni.

Iz velikog opusa odličnih metoda,  najpoznatija je Duboki Peat. Ostale, ali ne manje efikasne, metode su Metod prsta, Transcendent, Ekskalibur, Aspektika, Kreaton i mnoge druge…

Ovaj sistem stavlja osobu sa problemom u centar svih njenih životnih zbivanja, videći probleme kao lične kreacije u subjektivnom svetu/univerzumu. Problem je prisila i čini čoveka nemoćnim da ga se voljno otarasi, iako je on zapravo, na dubljem slojevima, njegova odluka. Problemi imaju izvor u poražavajućim odlikama koje je doneo u bliskoj ili vrlo dalekoj prošlosti.

Rešavanje problema  je proces otklanjanja tzv. energetskog naboja koji daje snagu problemu. Problem iščezava iz našeg sveta i sada predstavlja prevaziđeno i naučeno iskustvo, a čovekov razvoj se pomera naviše na stepenici psihološkog i duhovnog razvoja. Svest o poraznoj odluci koja je doneo, čoveka oslobađa prisile i ostvaruje sve veću slobodu. Postaje svestan da je kreator i problema i rešenja.

Osoba može da se opredeli za sesije u ulozi klijenta, ali takođe može da se obuči da primenjuje ove metode i osposobi se za rad sa drugima. Metode spiritualne tehnologije su odlične self-help metode.

Zbog jasnih, preciznih koraka za njihovu primenu, kao i shvatanja o čoveki kao kreatoru problema i rešenja, metode ST vrlo dobro gađaju u srž “pomagačkog” odnosa u kojem se dešava specifičan isceljujući susret dve osobe na putu obostranog psihološkog i duhovnog razvoja.

Image by Jonny Lindner from Pixabay