Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Šta znači biti “uzemljen”?


Prirodnost telesne psihoterapije ogleda se između ostalog i u jednostavnim, razumljivim pojmovima i tehnikama. Jedan od prvih koraka u radu sa ljudima je da proverimo da li stabilno stoje na svojim nogama. I to bukvalno! Mnogi će se pobuniti da je reč o preteranom uprošćavanju “pa naravno da znam da stojim na svojim nogama, naučila sam to, još kada sam bila beba od oko godinu dana”.

Ovde nije reč o tome da li možete uspravno da stojite na svojim nogama. Većina ljudi je za to, naravno, sposobna. Pitanje je KAKO stojite na svojim nogama. Osoba koja je uzemljena, stoji uspravno, stabilno i prirodno na svojim nogama i na zemlji, samim tim povezana je sa svojim telom, svojom seksualnošću i ljudima koji je okružuju. Osoba je povezana sa realnošću sveta i realnošću svog tela.

sand-289225_1280Na stranicama ovog sajta mogli ste da se upoznate sa shvatanjem čoveka kao energetskog sistema. Polazeći od tog shvatanja, uzemljenje podrazumeva da postoji slobodan energetski talas/naboj koji prolazi naniže kroz telo u noge, stopala i zemlju. Odatle se vraća natrag i na gore, što nas održava uspravnim. Dakle, dobro uzemljeni ljudi imaju potpun i slobodan protok energije u telu, mogu da podnesu jaka emocionalna uzbuđenja.

Konkretnije, odlike osoba koje su dobro uzemljene su:

  • Osoba oseća svoja stopala;
  • Može precizno da opaža teksturu podloge na kojoj stoji;
  • Redovno je u kontaktu sa senzacijama iz drugih delova tela;
  • Fleksibilno menja fokus svesti sa uma (mišljenje, predstave, ideje) na dešavanju u telu (senzacije iz raznih delova tela) i na na konkretnu realnu situaciju sada i ovde (precizno opaža dešavanja u svom neposrednom okruženju);
  • Smireno analizira trenutnu situaciju i donosi adekvatne odlike i prikladno reaguje;
  • Osoba može da “podnese” velika energetska uzbuđenja (koja stvaraju npr. jake emocije, stres na poslu, u emocionalnim vezama), a da je ne preplave ili prerastu u jaku anksioznost ili paniku…
  • U većini životnih situacija osoba može da se osloni na sebe, a da ne zavisi od podrške drugih.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.