Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: centriranje


Ako čovek nije svestan svog tela, razlog za to je strah da opazi ili oseti svoja osećanja. (Lowen) Ljudsko biće po rođenju kroz dve glavne povezanosti, ili bolje rečeno pulsacije, kroji svoj životni put i svoju sudbinu. I dok god Read more…