Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: granice


Mnogo je ozlojeđenosti u odnosima među ljudima. Ima je sve više. Neizgovoreno “NE” pokreće mučni dugometražni mentalni film u kome se ponovo u imaginaciji odigrava, sa raznim izmenama teksta i ponašanja, nešto što se realno već odigralo. Mnogo ljudi se Read more…


Od rođenja ulazimo u razvojne tokove. Menjamo se spolja i uznutra. Tokom celog života. Više je poznato kako izgledaju zastoji i nazadovanja, a manje kako i kuda se kreću linije progresa. Kako bi izgledala ta neka idealna razvojna tačka kojoj Read more…