Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: identitet


Mnogo je ozlojeđenosti u odnosima među ljudima. Ima je sve više. Neizgovoreno “NE” pokreće mučni dugometražni mentalni film u kome se ponovo u imaginaciji odigrava, sa raznim izmenama teksta i ponašanja, nešto što se realno već odigralo. Mnogo ljudi se Read more…