Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: izražavanje


  Prethodne oblasti koje smo opisali (okularna i oralna oblast) zajedno sa vratom pripadaju tzv. spiritualnim energetskim centrima. Ovi delovi odnose se na naše kapacitete za mišljenje, sliku o sebi, izražavanje sebe i samostvarenje. Vratni deo je vrlo važan relej. Read more…