Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: ko sam ja?


Od rođenja ulazimo u razvojne tokove. Menjamo se spolja i uznutra. Tokom celog života. Više je poznato kako izgledaju zastoji i nazadovanja, a manje kako i kuda se kreću linije progresa. Kako bi izgledala ta neka idealna razvojna tačka kojoj Read more…