Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: lične snage


III  “Čoveče tajno feniks je jedina istinska ptica”  (B. Miljković) Skoro svaki čovek je, bar jednom u svom životu, bio feniks ptica. Snažni životni udarci, traumatski događaji, šokiraju našu sliku o sebi i svetu u kome živimo. A onda imamo Read more…