Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: očaj


U prethodnim tekstovima naglašeno je da je događaj traumatski onda kada čovekovu ličnu istoriju, životni narativ, deli na ono što je bilo pre i ono što se dešava posle njega. Snaga ovog događaja je u tome da on ruši naše Read more…