Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: odnosi sa drugima


Putevi pozitivnih promena posle nesreće Temelj posttraumatskog rasta je verovanje da ljudi mogu da razviju mudrost i lične snage kroz patnju koju donosi izloženost nemilosrdnim izdanjima života. Iako je ova tema literarno obrađivana od davnina, ona je u psihološkom istraživanju, Read more…