Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: plač


Smej se i ceo svet će se smejati sa tobom, plači i plakaćeš sam! Ella Wheeler Wilcox (Solitude) Rano u svom životu naučili smo da ćemo smehom privući druge ljude, dok ćemo ih plačem oterati od sebe. Ko se ne Read more…


Pod stresom, mišići postaju napeti. Fizički stres je obično kraćeg trajanja od emocionalnog, zato što emocionalni stres nastoji da opstane duže i postane nesvestan. Ako je izražavanje emocija sputano kod čoveka, onda to predstavlja veliki stres za mišiće. Ova emocija Read more…