Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: pokret


Orgon, prana, radix, bioenergija, či… Životna energija je svuda razlivena. U nama je i svemu što nas okružuje. Svejedno je kako je nazivamo. U svima postoji centralni izvor ove energije preko koje smo povezani sa sržnim kreativnim procesom u prirodi. Read more…