Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: radionice


SERIJAL TELESNO-PSIHOTERAPIJSKIH ISKUSTVENIH RADIONICA OSNOVNE INFORMACIJE o serijalu: • Trajanje grupnih susreta je 5h • Dinamika susreta – dva puta mesečno, vikendom • Rad u malim grupama • Nakon druge radionice serijala, rad je zatvorenog tipa Radionice su tematski organizovane Read more…