Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: Radix


Klijent je na psihoterapijskoj sesiji najčešće zbog neke “kletve” života. U telesno-psihoterapijskom setingu on sedi naspram mene, leži, kreće se, diše, osluškuje svoje telo, uzemljuje se… Došao/la je zbog osećanja potištenosti. Ili ne prestaje da se ljuti. Ne uspeva da Read more…