Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: smisao


Tajna ljudskog bića nije samo u življenju, nego i u tome – zašto živeti. (Dostojevski) Ne osporavam klasična i široko poznata shvatanja o značaju seksualnih i agresivnih impulsa za prekrajanje ličnosti. Verujem da su traganje, pronalaženje ličnog smisla življenja i Read more…


Kao ljudska životinja umemo (doduše automatski i potpuno nesvesno) da uključimo savršene sisteme za preživljavanje: bori se, beži ili zamrzni. Kad nas neko na smrt preplaši i/ili napadne. Neko ili nešto. Čovek ili priroda. Tada naš dragoceni “ego” nestane sa Read more…


U prethodnim tekstovima naglašeno je da je događaj traumatski onda kada čovekovu ličnu istoriju, životni narativ, deli na ono što je bilo pre i ono što se dešava posle njega. Snaga ovog događaja je u tome da on ruši naše Read more…