Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: telesne senzacije


Budi Ovde i Sada. Skoro sve psihoterapije i duhovne prakse na ovom mestu polažu svoje oružje i mire se. Doduše, primirje je verovatno prividnog karaktera, jer opet svaka polaže svoje pravo na istinu o Prisutnosti i njenom značenju. Sve one Read more…