Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: testiranje uzemljenja


Mi smo, kao ljudska bića, povezani sa zemljom preko naših nogu i stopala. U periodu ranog detinjstva naša majka je bila naš glavni oslonac, poput zemlje. Kasnije, ako smo dobili dovoljno dobru i kvalitetnu emotivnu brigu, postajemo sposobni da se Read more…