Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

TELESNA MUDROST


SERIJAL TELESNO-PSIHOTERAPIJSKIH ISKUSTVENIH RADIONICA

OSNOVNE INFORMACIJE o serijalu:
• Trajanje grupnih susreta je 5h
• Dinamika susreta – dva puta mesečno, vikendom
• Rad u malim grupama
• Nakon druge radionice serijala, rad je zatvorenog tipa

telo ne lazeRadionice su tematski organizovane kao psihosomatska analiza telesnih segmenata, počevši od okularne do karlične oblasti, nakon čega sledi rad na njihovoj emocionalnoj, izražajnoj integraciji.

Svaki susret je organizovan kao aktivno, autentično emocionalno i telesno iskustvo, koje se završava verbalnom integracijom; potom poželjnom primenom i vrednovanjem uvida u stvarnom životu, do narednog/ih susreta.

Kroz kontakt, disanje, kretanje, možete da zaronite u skrivene slojeve psihe i tela, otkrivate, suočavate se sopstvenim senkama koje vas uvek prate. Okruženi nežnom i empatičnom podrškom možete da se otvoreno emocionalno izrazite. Bez osude, pritisaka ili prekora. Možete da ojačate svoje prisustvo u svakom danu svog života i da osmislite željeni način prisutnosti u životima onih koji vas okružuju. Osvešćene emocije i oslobođena životna energija postaju snažan resurs za dalji razvoj i izgradnju života.

Ovde se informišite o programu serijala.

Učesnici: svi koji žele istinski da se bolje upoznaju sa svojim telesno-psihološkim jedinstvom, postignu veću svesnost sebe i smislenost života kojeg vode. Takođe, vrlo vredno iskustvo za terapeute ili studente verbalno orijentisanih psihoterapija, za razumevanje uloge i značaju tela u psihoterapijskom procesu.

Prijave za serijal slati na:01
063 /88 48 212
aleksmp9@gmail.com

Nakon prijave biće Vam poslat prijemni formular, kratak upitnik o Vašim osnovnim podacima.
Srdačno,
Aleksandra

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.