Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Edukacije

mr Aleksandra Milunović Petrović

Rođena sam 1975. godine. Osnovno i srednje obrazovanje sam završila u Brusu.
Završila sam Filozofski fakultet u Beogradu, na odeljenju za psihologiju, a magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odeljenje za psihologiju, studijska grupa – psihoterapija.

Nakon kompletiranog edukativnog treninga u školi za telesnu psihoterapiju TePsynthesis u Beogradu, prof. dr Klisić Ljiljane, stekla sam nacionalni i evropski sertifikat za telesnog psihoterapeuta.

Pohađala sam edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne terapije na Filozofskom fakuletu u Beogradu, kod gostujućeg predavača iz SAD prof. dr Kutlešić Vesne, sa superviziranom praksom u ustanovama socijalne zaštite za decu i mlade i vaspitno-popravnim domovima u Srbiji.

Završila sam trening i obuku za vođenje brojnih metoda i tehnika spiritualne tehnologije, pod supervizijom autora, Živorada Mihajlovića Slavinskog: Bazični PEAT, DP2, DP4, Dubinski Peat, Ekskalibur, Unutrašnja magija reči, Metod 1, Aspektika, Metod kažiprsta za otklanjanje traume, Mali magijski metod…

Kao sertifikovani trener spiritualne tehnologije stekla sam pravo da druge obučavam da profesionalno i odgovorno primenjuju vrlo moćne metode Živorada M. Slavinskog. Do sada sam držala veći broj obuka za procesore Dubinskog Peat-a, koji ovaj metod uspešno koriste za lični razvoj i u profesionalnom radu sa klijentima.

Imam raznovrsno višegodišnje iskustvo u radu kao psiholog: u vrtiću, osnovnim i srednjim školama i neuropsihijatrijskoj bolnici. Od 2005. godine bavim se psihoterapijom sa svim uzrasnim grupama i u individualnoj i grupnoj formi.

Autor sam serijala telesno-psihoterapijskih radionica TELESNA MUDROST koji se održava od 2011. godine širom Srbije i koji je pohađao veliki broj učesnika. Organizator sam i učesnik mnogih tribina, edukacija i iskustvenih psihoterapijskih radionica.

Na svom putu istraživanja i nalaženja delotvornih modela za prevazilaženje psiholoških i psihosomatskih problema i postizanje viših razvojnih nivoa kombinujući psihoterapije orijentisane na telo, istočnjačke veštine harmonizacije tela i uma i metode spiritualne tehnologije.

Na nižim nivoima svesti nema rešenja, dok na višim nivoima svesti nema problema (Assagioli).