Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Svaka naša emocija ili stanje ima svoju suprotnost…


drama-312318_1280Svaka naša emocija ili stanje ima svoju suprotnost. Naspram smirenosti je nervoza, naspram bola je zadovoljstvo, naspram žudnje (čežnje) je ispunjenje, naspram konfuzije je jasnoća, naspram pasivnosti je aktivnost… I tako u nedogled.
Naši životi su jedno veliko borbeno polje na kome se neprestano biju bitke između jedne i druge strane. Na jednoj strani je ono što doživljavamo kao prijatnost, a na drugoj neprijatnost.
Činjenica je da je u našoj ljudskoj prirodi utkana težnja da izbegavamo, što je moguće više, neprijatnu stranu igrališta. Najpre roditelji, uže i šire socijalno okruženje; svi navijaju za nas i mi za sebe: da damo gol, da nokautiramo neprijatnost, da je … Ima li potrebe da podsetim na sve te savete o pozitivnom razmišljanju?
Ali, šta ćemo sa velikom količinom nagomilane energije neprijatnih stanja koja, kao nepriznata, stalno navire i povremeno, van naše “svesne volje” baca nas upravo na ovu izbegavanu stranu?
Iskustva nekih telesno-psihoterapijskih sistema ukazuju da mi i ne možemo istinski da doživimo prijatne emocije dok nismo doživeli neprijatne. Kada se otvorimo za neprijatnost istinski, otvaramo svoje kapacitete da doživimo prijatnost dublje i iskrenije.
Iskustva nekih od duhovnih sistema govore nam da nas dualizam zbunjuje i osiromašuje život. Valja se upustiti u doživljavanje i jednih i drugih emocija, probati da se one dožive istovremeno. Dobar rezultat mogla bi biti i transcedencija. Njihovo praizvorno stanje – stanje jedinstvenosti.
Koji god sistem da je vama lično bliži, vredno bi bilo započeti proces pomirenja. Znamo svi da to nije jednostavno, da treba vremena. Ali, najzad, kolika je naša žrtva u tom slučaju, u poređenju sa žrtvama stalnog rata kojeg vodimo sami sa sobom!?

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.