Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: blokade


Blokade i otpori su efikasni načini da sebe ograničavamo u svom slobodnom izražavanju. Delotvorni su i snažni upravo jer izviru iz nas samih. Oni su snažan izvor energije kojom stalno podrejavamo osećaj nemoći u svom životu. A život neumitno teče. Read more…