Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: opuštanje


Postoji puno vođenih fantazija čiji se glavni sadržaj vezuje za opuštanje tela. Uz laganu muziku i prijatan glas voditelja ljudi dišu lagano i stvaraju mentalne slike – predstave. Sadržaj nekih veoma lepih vođenih fantazija vezuje se za godišnja doba. Letnje Read more…