Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: um


Budi Ovde i Sada. Skoro sve psihoterapije i duhovne prakse na ovom mestu polažu svoje oružje i mire se. Doduše, primirje je verovatno prividnog karaktera, jer opet svaka polaže svoje pravo na istinu o Prisutnosti i njenom značenju. Sve one Read more…


Svako ima svoje žute minute ili crne trenutke! Naš um, mozak je jedna divna stvar. On je poput nekog vrlo modernog programa koji se razvijao milionima godina. Tokom života prima, analizira i upija neverovatnu količinu informacija. Neke radnje obavlja izuzetno Read more…