Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Telesna psihoterapija

Psihološki problemi koje ljudi imaju ne odvijaju se samo u njihovim “glavama”, niti su reči jedini način izražavanja. Telesna psihoterapija je vrsta psihoterapije koja pored klasičnog, verbalnog načina rada, uključuje i telesna sredstva komunikacije (disanje, pokret, pozicije, zvuk…). To je zato što u nastanku naših problema postoji povezano delovanje psihe i tela. Primenom njenih raznovrsnih i zanimljivih metoda postiže se integracija telesnog, psihičkog i duhovnog aspekta čoveka. Nestaju ili se značajno smanjuju psihološki problemi, menja se način razmišljanja, osećanja, telo je fleksibilnije, vibrantnije i življe, a život smisleniji i radosniji.

Unutar sesija (individualnih ili grupnih) značajno je i ono što je izrečeno, ali  i ono što se prećuti, a iskazano je kroz tipičan pokret, disanje, grimasu, stav tela, zvuk… Ako moć neke psihoterapije vidimo u njenoj spretnosti da osvesti potisnute sadržaje i osvetli porazne odluke, onda ova vrsta pristupa svojom filozofijom i tehnikama seže do zaista velikih dubina ljudskog bića. 

Telo kao komunikacioni kanal i različite vrste pamćenja, koje su naučnici zadnjih godina vrlo dobro proučili, omogućavaju da se tokom sesija istražuju mnogi sistemi potiskivanja: oni koji se dešavaju na uobičajenom verbalnom nivou, ali i oni koji se dešavaju na nivou telesnih procesa. To znači da na siguran i bezbedan način možemo istraživati i osvestiti veoma rana iskustva iz perioda kada se nisu potpuno razvile jezičke funkcije čoveka.  Nekada je važno osvestiti i ovakva iskustva da bi se problem rešio. Tokom telesno-psihoterapijskog procesa vrši se, ne samo reogranizacija osećanja, mišljenja, već se reorganizuju i telesni procesi i menja energetska struktura osobe.

image