Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Tag: self


Svako ima svoju “srećnu zvezdu”. Ona je zapravo seme sreće koje prebiva u srži našeg bića. A visine su, u stvari, istovremeno dubine našeg bića. Neki ovo seme ili zvezdu (kako hoćete) nazivaju viši, autentičan ili pravi self, neki centar Read more…


Ako čovek nije svestan svog tela, razlog za to je strah da opazi ili oseti svoja osećanja. (Lowen) Ljudsko biće po rođenju kroz dve glavne povezanosti, ili bolje rečeno pulsacije, kroji svoj životni put i svoju sudbinu. I dok god Read more…